FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
नगर कार्यपालिकाको २६ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।
02/25/2018 - 12:34 PDF icon २६ बोर्ड बैठक.pdf
जानकारी गराउने सम्बन्धमा | ६ न‌ं वडा कार्यालय
02/25/2018 - 12:31 PDF icon जानकारी गराउने.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय
02/22/2018 - 17:12 PDF icon सा.सु भत्ता सम्बन्धमा.pdf
लगतकट्टा गरी पठाईदिनु हुन । सबै वडा कार्यालय
02/22/2018 - 17:10 PDF icon लगतकट्टा गरी पठाईदिनु हुन.pdf, PDF icon लगतकट्टा विवरण.pdf
अपांगता परिचय पत्र सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
02/14/2018 - 16:27 PDF icon अपांगता परिचय पत्र सम्बन्धमा.pdf
सामाजिक परिचालक सम्बन्धमा
02/14/2018 - 16:17 PDF icon सामाजिक परिचालक सम्बन्धमा.pdf
अ.न.मी सेवा दरखास्त फारम
02/14/2018 - 16:11 PDF icon [Download] करार सेवाको लागि दरखास्त फारम.pdf
अ.न.मी सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
02/14/2018 - 16:09 PDF icon अ.न.मी सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने.pdf
सूचना प्रकाशित गरि दिनुहुन । सबै वडा कार्यालय ।
02/14/2018 - 16:04 PDF icon सूचना प्रकाशित गरि दिनुहुन.pdf
योजना सम्झौता सम्बन्धमा। सबै वडा कार्यालय ।
02/12/2018 - 14:52 PDF icon योजना सम्झौता सम्बन्धमा.pdf

Pages