FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली ।
04/05/2018 - 16:29 PDF icon भूकम्प पहिलो र तेस्रो थप किस्ता.pdf
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
04/05/2018 - 13:27 PDF icon निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf, PDF icon निर्णयहरु.pdf
व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
04/04/2018 - 12:41 PDF icon व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली ।
04/03/2018 - 10:24 PDF icon भूकम्प तेस्रो किस्ता.pdf
Fire Fighter तालिममा सहभागी गराईदिनु हुन । सबै वडा कार्यालय ।
04/02/2018 - 12:57 PDF icon Fire Fighter तालिम.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली ।
03/19/2018 - 15:08 PDF icon भूकम्प तेस्रो किस्ता.pdf
नगर कार्यपालिकाको २८ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।
03/19/2018 - 11:53 PDF icon २८ बोर्ड बैठक.pdf
आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन । सबै वडा कार्यालय ।
03/18/2018 - 14:22 PDF icon आवश्यक सहयो गरिदिनुहुन नगर प्रोफाईल.pdf
योजना सम्झौता सम्बन्धमा। सबै वडा कार्यालय ।
03/18/2018 - 14:17 PDF icon योजना सम्झौता सम्बन्धमा.pdf
सामजिक सूरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
03/15/2018 - 12:50 PDF icon सामजिक सूरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा.pdf

Pages