FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
युवा स्वरोजगार तालिमको निवेदन संकलन सम्बन्धी सूचना ।
01/24/2023 - 13:30 PDF icon [Download] युवा स्वरोजगार तालिम निवेदन संकलन.pdf
स्थानीय सार्वजनिक पर्व बिदा सम्बन्धी सूचना ।
01/20/2023 - 14:22 PDF icon [Download] स्थानीय सार्वजनिक बिदा सूचना.pdf
निर्माण कार्यको बोलपत्रको सूचनामा भुलसुधार गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
01/19/2023 - 10:58 PDF icon [Download] विद्युतीय बोलपत्र भुलसुधार सूचना 2079-10-05.pdf
विभिन्न पदको लागि करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
01/19/2023 - 10:56 PDF icon [Download] करार पदपुर्ति सूचना 2079-10-05 Full.pdf, PDF icon [Download] करार सेवाको लागि दरखास्त फारम.pdf, PDF icon [Download] नगर प्रहरीको पाठ्यक्रम.pdf
विभिन्न निर्माण कार्य र औषधी तथा सर्जिकल उपकरणको विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
01/18/2023 - 11:56 PDF icon [Download] विद्युतीय बोलपत्र सूचना 2079-10-04.pdf
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन [ LISA ] अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
01/12/2023 - 11:34 PDF icon [Download] लिजा अन्तिम नतिजा दक्षिणकाली नगरपालिका.pdf
सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
01/11/2023 - 16:21 PDF icon [Download]सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरुरी सूचना.pdf
दक्षिणकाली हाट बजार संचालन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धी सूचना ।
01/11/2023 - 15:02 PDF icon [Download] दक्षिणकाली हाट बजार संचालन.pdf
समन्वय बैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका COPOMIS System मा आबद्धता भएका सबै) ।
12/29/2022 - 16:16 PDF icon [Download]समन्वय बैठक सहभागिता सम्बन्धमा.pdf
शैक्षिकसत्र २०८० सालमा नयाँ विद्यालय सञ्‍चालन अनुमति / तह अपग्रेड/ कक्षा थप गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
12/26/2022 - 14:56 PDF icon [Download] शैक्षिकसत्र २०८० सालमा नयाँ विद्यालय सञ्‍चालन अनुमति तह अपग्रेड.pdf

Pages