FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
05/27/2024 - 15:53 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf
योजना / कार्यक्रम फरफारक सम्बन्धी सूचना
05/26/2024 - 16:05
पशुपालन (भैंसी) प्रबर्द्धन कार्यक्रमको आवेदक छनौट सम्बन्धी सूचना ।
05/24/2024 - 16:41 PDF icon पशुपालन (भैंसी) प्रबर्द्धन कार्यक्रमको आवेदक छनौट सम्बन्धी सूचना ।.pdf
गणतन्‍त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।
05/24/2024 - 12:38 PDF icon 405242024_0001.pdf
बुद्ध जयन्ती मनाउने सम्बन्धमा
05/21/2024 - 15:35
निर्माण व्यवसायी / निर्माणकर्मी अनलाइन सुचिकृत हुने सम्बन्धमा
05/17/2024 - 15:19 PDF icon निर्माण व्यवसायी अनलाइन सुचिकृत हुने सम्बन्धमा.pdf
गाई भैसी(गाई) प्रबर्द्दन कार्यक्रमको आवेदक छनौट सम्मबन्धी सूचना
05/16/2024 - 13:18 PDF icon गाई भैसी प्रबर्द्दन कार्यक्रमको आवेदक छनौट सम्मबन्धी सूचना.pdf
क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धि आशयको सूचना
05/15/2024 - 16:18 PDF icon क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्वन्धी आशयको सूचना.pdf
आवश्यक राय सुझाब सम्बन्धमा
05/13/2024 - 13:38 PDF icon आवश्यक राय सुझाब सम्बन्धमा.pdf
विज्ञापन कर संकलन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना
05/05/2024 - 16:35 PDF icon विज्ञापन कर संकलन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना.pdf

Pages