FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
मध्यम प्रविधियुक्त बहुउद्देश्यीय फलफूल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
11/30/2021 - 11:39 PDF icon बहुउद्देश्यीय फलफूल नर्सरी स्थापना सम्बन्धमा.pdf
बाख्रा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
11/18/2021 - 14:38 PDF icon [Download] बाख्रा पकेट कार्यक्रम सम्बन्धमा.pdf
आ.व २०७८/०७९ को लागि सातौं नगर सभाबाट पारित वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु ।
11/16/2021 - 14:20 PDF icon [Download] वडा नं १.pdf, PDF icon [Download] वडा नं २.pdf, PDF icon [Download] वडा नं ३.pdf, PDF icon [Download] वडा नं ४.pdf, PDF icon [Download] वडा नं ५.pdf, PDF icon [Download] वडा नं ६.pdf, PDF icon [Download] वडा नं ७.pdf, PDF icon [Download] वडा नं ८.pdf, PDF icon [Download] वडा नं ९.pdf
स्थानिय सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
11/14/2021 - 14:42 PDF icon [Download] स्थानिय पर्व बिदा सम्बन्धि सूचना ।.pdf
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना ।
11/14/2021 - 10:46 PDF icon [Download] कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धमा.pdf
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ कार्यक्रमको लागी समन्वय / सहजिकरण गरिदिने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु(१ देखि ९ सबै) ।
11/09/2021 - 13:34 PDF icon [Download] राष्ट्रिय जनगणना २०७८ - समन्वय - सहजिकरण गरिदिने बारे.pdf
वडा स्तरीय पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन सम्बन्धमा ।
11/03/2021 - 15:06 PDF icon [Download] वडा स्तरीय पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन सम्बन्धमा.pdf
दक्षिणकाली मन्दिर क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण र शेषनारायण बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको लागी विद्युतीय बोलपत्र [E-Bid] आह्वान सम्बन्धी ३० दिने सूचना ।
11/03/2021 - 12:54 PDF icon [Download] Bolpatra 2078-07-17.pdf
भूकम्प पूननिर्माण निजि आवास लाभग्राहीहरुको नाम लाभग्राही सूचिबाट हटाउने बारे जरुरी सूचना ।
10/25/2021 - 12:07 PDF icon [Download] निजि आवास पूननिर्माण समयसीमा सम्बन्धमा.pdf
डांडिखेल बाटो स्तरोन्नती र सेतिदेवि बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको लागी विद्युतीय बोलपत्र [E-Bid] आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
10/11/2021 - 10:32 PDF icon [Download] Bolpatra Final 2078-06-25.pdf

Pages