FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
चित्रकला प्रतियोगिता सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
05/28/2023 - 15:13 PDF icon [Download] चित्रकला प्रतियोगिता सम्बन्धमा ।.pdf
गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
05/28/2023 - 13:03 PDF icon [Download] गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा.pdf
प्रस्ताव सहित निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
05/26/2023 - 10:22 PDF icon [Download] प्रस्ताव सहित निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf
डांडिखेल मोटरबाटो स्तरोन्नतीको लागि विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
05/14/2023 - 10:35 PDF icon [Download] विद्युतीय बोलपत्र आशय सूचना 2080-01-31.pdf
नक्सा पास नगराई निर्माण भईरहेको भवनको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु(१ देखि ९ सबै) ।
05/12/2023 - 14:21 PDF icon [Download] विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 2080-01-29.pdf
विभिन्न प्रतियोगिताको कार्यक्रमहरु सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । श्री सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
05/12/2023 - 13:52 PDF icon [Download]प्रतियोगिताको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा.pdf
नगर प्रहरी जवान (खुला र महिला) पदको तेस्रो चरणको लिखित परिक्षा कार्यक्रम संसोधन गरिएको सूचना ।
05/07/2023 - 17:27 PDF icon [Download] नगर प्रहरी जवान लिखित परीक्षा कार्यक्रम संसोधन सूचना.pdf
क्याटलग सपिङ विधिबाट चार पाङ्ग्रे शव वाहन जिप खरिद गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
05/01/2023 - 11:21 PDF icon [Download] क्याटलग सपिङ सव-बाहन खरिद 2080-01-18.pdf
बुद्ध जयन्ती मनाउने सम्बन्धी सूचना ।
04/30/2023 - 16:27 PDF icon [Download] बुद्ध जयन्ती मनाउने सम्बन्धी सूचना.pdf
सेतिदेवी बृहत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्माणको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
04/28/2023 - 12:04 PDF icon [Download] सिलबन्दी दरभाउपत्र आशय 2080-01-15.pdf

Pages