FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
डेंगी (Dengue) रोग सम्बन्धी सुरक्षा अपनाउने सम्बन्धमा । श्री विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
09/08/2022 - 15:50 PDF icon डेंगी (Dengue) रोग सम्बन्धी सुरक्षा अपनाउने सम्बन्धमा.pdf
हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्बन्धमा । श्री विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
09/08/2022 - 13:20 PDF icon [Download] हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्बन्धमा.pdf
सामुदायिक/संस्थागत विद्यालयहरुको रजिष्टार लेखापरिक्षक /चार्टड एकाउन्टेन्टबाट लेखा परिक्षण गर्नको लागि १५ दिने आशय माग गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
09/08/2022 - 10:41 PDF icon [Download] लेखा परिक्षण आशय माग 2079-05-23.pdf
खेलकुदका संस्थाहरुलाई दर्ता/आबद्धता सम्बन्धी १५ दिने जरुरी सूचना ।
08/16/2022 - 15:13 PDF icon [Download] खेलकुदका संस्थाहरुलाई दर्ता-आबद्धता सम्बन्धी सूचना.pdf
वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना ।
05/20/2022 - 14:10 PDF icon [Download]वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना.pdf
विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना । श्री विद्यालयहरु ( नगर भित्रका सबै) ।
12/22/2021 - 12:15 PDF icon [Download] विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा.pdf
विद्यार्थीहरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । श्री विद्यालयहरु ( नगर भित्रका सबै) ।
12/16/2021 - 15:58 PDF icon विद्यार्थिको विवरण पठाउने बारे.pdf
शैक्षिक सत्र २०७९ सालमा नयाँ विद्यालय सञ्चालन अनुमती/तह थप गर्ने / कक्षा अपग्रेड गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
12/15/2021 - 15:58 PDF icon [Download] कक्षा अपग्रेड सम्बन्धमा 2078-08-29.pdf
सामुदायिक/संस्थागत/धार्मिक/विद्यालयहरु तथा सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुको लेखा परिक्षण गर्नको लागि १५ दिने आशय माग गरिएको बारे सूचना ।
09/28/2021 - 15:28 PDF icon [Download] विद्यालय लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धी आशय माग सूचना.pdf
आधारभूत तह कक्षा - ८ को अन्तिम परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना ।
06/13/2021 - 16:19 PDF icon कक्षा ८ परिक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना.pdf

Pages