FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
अ.न.मी. सेवा अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
03/15/2018 - 12:29 PDF icon अ.न.मी. सेवा अन्तिम योग्यताक्रम.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोश्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली ।
03/13/2018 - 15:15 PDF icon भूकम्प दोस्रो तेस्रो किस्ता.pdf
नगर स्तरीय आधारभुत परीक्षा - २०७४ सञ्चालन सम्बन्धि सूचना र परीक्षा तालिका
03/12/2018 - 12:52 PDF icon नगर स्तरीय आधारभुत परीक्षा २०७४.pdf
प्लटिङ कार्य रोक्का गर्ने सम्बन्धमा | ६ न‌ं वडा कार्यालय
03/07/2018 - 14:56 PDF icon प्लटिङ कार्य रोक्का गर्ने सम्बन्धमा.pdf
जानकारी सम्बन्धमा । ४ नं. वडा कार्यालय
03/06/2018 - 16:08 PDF icon जानकारी सम्बन्धमा.pdf
सिफारिस तथा प्रमाणित सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय
03/06/2018 - 14:41 PDF icon सिफारिस तथा प्रमाणित सम्बन्धमा ।.pdf
भूकम्प पीडितहरुको प्रथम, दोश्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली
03/06/2018 - 11:35 PDF icon भूकम्प अनुदान.pdf
अ.न.मी. सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी संशोधित सूचना ।
03/06/2018 - 10:24 PDF icon संशोधित सूचना अनमी.pdf
फागु पर्व महोत्सव २०७४ को हार्दिक निमन्त्रणा ।
02/27/2018 - 11:48 PDF icon हार्दिक निमन्त्रणा.pdf
कार्यक्रम सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
02/27/2018 - 11:41 PDF icon कार्यक्रम सम्बन्धमा.pdf

Pages