FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली ।
06/05/2018 - 10:48 PDF icon भूकम्प पहिलो दोस्रो र तेस्रो किस्ता २०७५ जेठ २१.pdf
एकिकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।
05/29/2018 - 13:54 PDF icon एकिकृत सम्पत्ति कर अभिमुखीकरण कार्यक्रम कार्यपालिका सदस्य.pdf
एकिकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
05/29/2018 - 13:51 PDF icon एकिकृत सम्पत्ति कर अभिमुखीकरण कार्यक्रम वडा कार्यालयहरु.pdf
नगर कार्यपालिकाको ३७ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।
05/24/2018 - 17:42 PDF icon ३७ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली ।
05/24/2018 - 10:46 PDF icon भूकम्प दोस्रो - तेस्रो किस्ता मिति २०७५ जेठ ९.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली ।
05/21/2018 - 13:38 PDF icon भूकम्प दोस्रो किस्ता मिति- २०७५ जेठ ७.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली ।
05/15/2018 - 12:02 PDF icon भूकम्प पहिलो र दोस्रो किस्ता २०७५ बैशाख ३१.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली ।
05/11/2018 - 12:27 PDF icon भूकम्प तेस्रो किस्ता २०७५ बैशाख २४.pdf
परिपत्र कार्यान्वयन सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय
05/03/2018 - 12:43 PDF icon IMG_20180503_0001.pdf, PDF icon IMG_20180503_0002.pdf
नगर कार्यपालिकाको ३३ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।
04/29/2018 - 16:00 PDF icon ३३ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा.pdf

Pages