FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
अत्यन्त जरुरी सूचना सम्बन्धमा !!
10/18/2020 - 17:50 PDF icon सूचना 2077-07-02.pdf
स्वास्थ्यको सेवाको लागि सेवा करारमा कर्मचारी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी ७ दिने जरुरी सूचना ।
10/07/2020 - 12:01 PDF icon Vacancy 2077-6-21.pdf, PDF icon सेवा करार कर्मचारी दरखास्त फारम.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७७/७८ को लागि प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री / संकलन कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
10/05/2020 - 13:03 PDF icon आशयको सूचना 2077-06-19.pdf
ज्येष्ठ नागरिक दिवसको उपलक्ष्यमा आदरणिय नगरबासी आमा बुवाहरुमा हार्दिक शुभकामना ।
10/01/2020 - 16:02 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक दिवस शुभकामना 2077-06-15.pdf
कर तथा सम्पत्ति बहालमा छुट सहुलियत सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
10/01/2020 - 15:27 PDF icon कर छुट सूचना 2077-06-14.pdf
हार्दिक समवेदना ।
09/30/2020 - 16:06 PDF icon समबेदना 2077-06-14.pdf
जेष्ठ नागरिकहरुलाई पोषाक वितरण गर्नको लागि कपडा खरिद गर्ने शिलबन्दी दरभाउपत्रको १५ दिने सूचना ।
09/27/2020 - 12:22 PDF icon Final Dakshinkali-SQ-2077-06-10.pdf
वन तथा भू-संरक्षण विभागको वन जन्य उद्यम प्रवर्धन तथा विकास अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
09/20/2020 - 16:32 PDF icon वन जन्य उद्यम प्रवर्धन तथा विकास अनुदान कार्यक्रम 2077-06-04.pdf
विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
09/20/2020 - 12:57 PDF icon विवरण पेश गर्ने बारे 2077-6-1.pdf
[COVID-19] यस दक्षिणकाली नगरपालिकाको कोरोनाको मिति २०७७/०५/२३ गते बेलुका ५:०० बजे सम्मको विवरण ।
09/08/2020 - 15:16 PDF icon कोभिड अपडेट 2077-05-23.pdf

Pages