FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनुको लागि वडा कार्यालयमा निवेदन दिने संसोधित निवेदन फारम सम्बन्धि सूचना । सबै वडा कार्यालयहरु ।
03/24/2019 - 10:51 PDF icon बेरोजगार संसोधित निवेदन फारम.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज
03/19/2019 - 13:05 PDF icon दक्षिणकाली नगरपालिका संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज.pdf
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनुको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना । सबै वडा कार्यालयहरु ।
03/17/2019 - 15:04 PDF icon न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न सम्बन्धि सूचना.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको निजि आवास पुननिर्माणको बर्तमान अवस्था र लक्ष्य सम्बन्धी जानकारी ।
03/08/2019 - 10:49 PDF icon पुननिर्माण योजना दक्षिणकाली नगरपालिका.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको भूकम्प पुन निर्माण पालिका प्रोफाइल
03/08/2019 - 10:45 PDF icon Dakshinkali Palika Profile Feb 2019.pdf
आधारभुत शिक्षा उत्तीर्ण परिक्षा - २०७५ को परीक्षा तालिका (कक्षा ८ को) सम्बन्धी सूचना ।
03/07/2019 - 12:55 PDF icon कक्षा ८ को परीक्षा तालिका.pdf
लेखा परिक्षक नियुक्ति पत्र बुझिलिने सम्बन्धी सूचना ।
02/12/2019 - 11:49 PDF icon लेखा परिक्षक नियुक्ति पत्र.pdf
विवरण बुझाउने सम्बन्धमा । सबै सामुदायिक विद्यालयहरु ।
01/25/2019 - 13:45 PDF icon विवरण माग.pdf
सेवा प्रवाह बन्द हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
01/19/2019 - 17:01 PDF icon सेवा प्रवाह बन्द.pdf
तेस्रो नगर सभा सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालयहरु ।
01/18/2019 - 14:13 PDF icon तेस्रो नगर सभा.pdf

Pages