FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
राष्ट्रिय भिटामिन 'ए' कार्यक्रम मनाउने सम्बन्धि सूचना ।
10/16/2019 - 15:23 PDF icon राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम.pdf
नगरपालिकाको विभिन्न खाता सञ्चालन सम्बन्धमा । ( श्री वडा कार्यालयहरु -१ देखि ९ सबै, श्री विषयगत शाखाहरु सबै) ।
10/16/2019 - 10:34 PDF icon खाता सम्बन्धी जानकारी.pdf
प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) । सूचना टाँस गर्नु हुन ।
10/15/2019 - 15:29 PDF icon कृषि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र द्वारा विभिन्न कार्यक्रमको अनुदानको लागि लागत सहभागितामा प्रस्ताव पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) । सूचना टाँस गर्नु हुन ।
10/15/2019 - 13:33 PDF icon भेटेरिनरी सूचना । 2076-06-26.pdf
बाली विज्ञान प्राविधिक शिक्षाको लागि भर्ना शुल्क एवम् प्रचारप्रसार गरिदिनु हुन । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) ।
10/15/2019 - 08:48 PDF icon आवेदन फारम जानकारी 2076-06-27.pdf, PDF icon परिक्षा गोरखापत्र सूचना.pdf
प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत बाली विज्ञान कार्यक्रमको लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना |
10/12/2019 - 18:27 PDF icon Prabidhik sikchya notice.pdf
सहकारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
09/30/2019 - 15:59 PDF icon सहकारी विवरण सम्बन्धमा 2076-06-09.pdf, PDF icon सहकारी विवरण पठाउने format.pdf
जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि न्यानो कपडा वितरण सम्बन्धि संसोधित सूचना ।
09/27/2019 - 12:55 PDF icon सूचना संसोधन 2076-06-10.pdf
विभिन्न संख्यामा प्राविधिक कर्मचारी (सव-ईन्जिनियर र अ.सव-ईन्जिनियर) करार सेवामा लिने सम्बन्धि सूचना ।
09/27/2019 - 10:39 PDF icon प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना । 2076-06-10.pdf, PDF icon करार कर्मचारी दरखास्त फारम.pdf
जेष्ठ नागरिकहरुलाई पोषाक वितरण गर्नको लागि कपडा खरिदको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
09/27/2019 - 10:23 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत आशय 2076-06-10.pdf

Pages