FAQs Complain Problems

समाचार

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
तीज विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
09/05/2023 - 16:38 PDF icon [Download] तीज विशेष कार्यक्रम सूचना 2080-05-19.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना[CBR] कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
03/27/2023 - 15:32 PDF icon [Download] प्रस्ताव स्वीकृत आशयको सूचना ।.pdf
अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
03/07/2023 - 15:16 PDF icon [Download] अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस सूचना 2079-11-23.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना[CBR] कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
02/02/2023 - 16:22 PDF icon [Download] सिबिआर कार्यक्रम सूचना 2079-10-19.pdf
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत महिला उद्यमी तथा महिला उद्यमी समुहलाई प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।
12/26/2022 - 13:07 PDF icon [Download] महिला उद्यमी तथआ महिला उद्यमी समुह प्रविधि सहयोग.pdf
लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी जानकारी मुलक १ दिने र्‍याली तथा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
12/07/2022 - 13:15 PDF icon [Download]र्_याली तथा अन्तरकृया कार्यक्रम.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनस्थापना (सि‍.बि.आर) कार्यक्रमको पुन: प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
06/15/2022 - 15:48 PDF icon [Download] सि.बि.आर. कार्यक्रम पुन। सूचना.pdf
राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस सम्बन्धी सूचना ।
05/27/2022 - 16:13 PDF icon राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस कार्यक्रम सम्बन्धमा.pdf
कार्यक्रम सञ्चालनका लागी महिला समुह र समितिहरु दर्ता गर्ने बारे जरुरी सूचना ।
03/11/2022 - 11:28 PDF icon [Download] महिला समिति-समुह दर्ता.pdf
अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
03/06/2022 - 11:16 PDF icon [Download] महिला दिवस कार्यक्रम सम्बन्धमा.pdf

Pages