FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

विभिन्न सामग्री खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता तथा खोलिने मिति संसोधन सम्बन्धमा ।

खानेपानी मिटर तथा अन्य सामानहरु खरिदको लागि(Procurement of water meter and accessories) बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

गार्मेन्ट सञ्चालनको लागी कपडा खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको १५ दिने सूचना ।

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेदको लागि औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

विभिन्न सामग्रीहरु(ईलेक्ट्रिक, फर्निचर र ईलेक्ट्रोनिक्स) खरिद गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र र शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।