FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना[CBR] कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

विभिन्न निर्माण कार्य र औषधी तथा सर्जिकल उपकरणको विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना[CBR] कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

निर्माण कार्यको बोलपत्रको सूचनामा भुलसुधार गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

विभिन्न निर्माण कार्य र औषधी तथा सर्जिकल उपकरणको विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।