FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

विभिन्न निर्माण कार्यको विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दक्षिणकाली नगर अस्पतालमा प्रयोगशाला परिक्षण [Lab Test] सेवा विस्तारका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको पुन: प्रकाशित ७ दिने सूचना ।

जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको लागि पोशाक खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

यस नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०८०-८१ को लागि ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री /संकलन शुल्क/ दस्तुर आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको पुन: प्रकाशित सूचना ।