FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
सहकारी सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
07/06/2022 - 17:00 PDF icon [Download]सहकारी विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा.pdf
मिति २०७४ सालको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको प्रोफाईल
07/03/2022 - 15:21 PDF icon [Download] २०७४ साल स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रोफाईल-final.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना Capacity Development Plan
06/28/2022 - 16:48 PDF icon [Download]दक्षिणकाली नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना Capacity Development Plan.pdf
दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति दक्षिणकालीको पिकनिक सेडको शुल्क उठाउने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
06/26/2022 - 17:55 PDF icon _[Download] पिकनिक सेड शुल्क टेन्डर.pdf
दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति दक्षिणकालीको लागी चारपाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ शुल्क उठाउने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
06/26/2022 - 17:54 PDF icon _[Download] चारपाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ.pdf
दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति दक्षिणकालीको लागी दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ शुल्क उठाउने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
06/26/2022 - 17:53 PDF icon _[Download] दईपाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ.pdf
दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति दक्षिणकालीको लागी दोपाया चौपाया खुईल्याउने सफा गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
06/26/2022 - 17:51 PDF icon _[Download] दोपाया चौपाया खुईल्याउने.pdf
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
06/23/2022 - 18:13 PDF icon [UEGENT] विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा.pdf
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।
06/23/2022 - 14:58 PDF icon [Download] कोभिड-१९ विरुद्धको फाईजर खोप सम्बन्धमा.pdf
सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
06/22/2022 - 17:28 PDF icon [Download ] सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरूरी सूचना.pdf

Pages