FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
नगर प्रहरी भर्नाको विज्ञापन रद्ध तथा परिक्षा दस्तुर फिर्ता सम्बन्धी सूचना ।
04/16/2021 - 14:06 PDF icon [Download] नगर प्रहरी विज्ञापन रद्ध तथा परिक्षा दस्तुर फिर्ता सम्बन्धमा.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७७-१२-२४
04/13/2021 - 16:06 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७७ चैत २४.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका प्रवेश द्वार निर्माण तथा सेतिदेवी वृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ट्रान्सफर्मर ईलेक्ट्रिक सामग्री खरिद तथा जडान सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
04/13/2021 - 10:44 PDF icon [Download] Silbandi 2077-12-27.pdf
आधारभूत तह (कक्षा ८) को अन्तिम परीक्षा सञ्चालनको समय तालिका प्रकाशन सम्बन्धमा ।
04/03/2021 - 16:29 PDF icon कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन.pdf
चल्ला काड्ने मेसिन (ह्याचिङ मेसिन) अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
03/31/2021 - 17:42 PDF icon [Download]-चल्ला-काड्ने-मेसिन-सूचना-2077-12-18.pdf
दलितहरुको थर सूचीकरण सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
03/29/2021 - 14:01 PDF icon [Download] दलितहरुको थर सूचिकरण सम्बन्धी सूचना.pdf
घर भाडामा लिने पुन: सूचना सम्बन्धि सूचना ।
03/24/2021 - 17:21 PDF icon [Download] घरभाडामा लिने पुन सूचना.pdf
कोभिड-१९ सम्बन्धी विज्ञप्ति सम्बन्धमा ।
03/23/2021 - 16:40 PDF icon [Download] कोभिड-१९ सम्बन्धी विज्ञप्ति सम्बन्धमा.pdf
चाल्नाखेल देखि चन्द्रज्योती पावरहाउस जाने बाटो स्तरोन्नती द.न.पा १ र २ तथा निमिटोल देखि भुकुनडाँडा जाने बाटो स्तरोन्नती द.न.पा ७ को सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
03/23/2021 - 11:14 PDF icon Bolpatra notice 2077-12-10.pdf
डांडिखेल मोटरबाटो तथा ड्रेन निर्माण द.न.पा ९ र ठसिगाँउ मोटरबाटो तथा ड्रेन निर्माण द.न.पा. ८ को लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
03/23/2021 - 10:30 PDF icon Bolpatra Approval 2077-12-10.pdf

Pages