FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
अन्तराष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस / जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको लागि पोशाक वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
09/29/2023 - 14:58 PDF icon [Download]जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा न्यानो कपडा वितण कार्यक्रम 2080-06-12.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०८०-८१ को लागि ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री /संकलन शुल्क/ दस्तुर आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको पुन: प्रकाशित सूचना ।
09/29/2023 - 14:47 PDF icon [Download] आन्तरिक आय सिलबन्दी बोलपत्र 2080-06-12.pdf
मनकामना मोटरबाटो स्तरोन्नती निर्माणको विद्युतीय बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
09/29/2023 - 11:06 PDF icon [Download] मनकामना मोटरबाटो आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना 2080-06-12.pdf
चाल्नाखेल-ग्वालदह-पाखाचोक-दक्षिणकाली सडक स्तरोन्नती निर्माणको विद्युतीय बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
09/29/2023 - 10:48 PDF icon [Download] आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना 2080-06-12.pdf
विद्युतीय नक्शा पास प्रणाली [E-BPS] सम्बन्धी तालिम सम्बन्धमा । श्री डिजाईनर तथा सुपरिवेक्षण परामर्शदाता (नगरपालिकामा सुचिकृत भएका सबै) । )
09/27/2023 - 17:02 PDF icon [Download] Ebps तालिम सम्बन्धमा 2080-06-10.pdf
विभिन्न पदको लागि सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी उम्मेदवारहरुको सुचिकरण, अन्तरवार्ता तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सूचना(विज्ञापन) रद्ध सम्बन्धी सूचना ।
09/27/2023 - 16:06 PDF icon [Download] सुचिकरण तथा अन्तरवार्ता विज्ञापन रद्ध सम्बन्धी सूचना 2080-06-10.pdf
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
09/27/2023 - 15:55 PDF icon [Download] ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा 2080-06-10.pdf
सहकारी संस्थाको लेखा परिक्षक नियुक्तीको जानकारी दिने सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
09/27/2023 - 15:00 PDF icon [Download] सहकारी संस्था लेखा परिक्षक नियुक्ति जानकारी 2080-06-10.pdf
स्वास्थ्य बीमा तथा आधारभुत (नि:शुल्क) औषधी र सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र र बोलपत्र आह्वानको जरुरी सूचना ।
09/27/2023 - 10:39 PDF icon [Download] विद्युतीय दरभाउपत्र र बोलपत्र आह्वानको सूचना 2080-06-10.pdf
हार्दिक समवेदना ।
09/26/2023 - 12:58 PDF icon हार्दिक समवेदना.pdf

Pages