FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा । श्री सम्पूर्ण विद्यालयहरु । (नगरपालिका भित्रको)
05/08/2019 - 13:53 PDF icon भर्ना सम्बन्धमा.pdf
रेडियोग्राफर करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना ।
05/05/2019 - 16:59 PDF icon रेडियोग्राफर करार.pdf
परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्ने सम्बन्धी पुन: प्रकाशित सूचना । (श्री सबै वडा कार्यालयहरु, सूचना टाँस गर्नुहुन ।)
04/28/2019 - 13:38 PDF icon परीक्षा शुल्क सूचना टाँस.pdf
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना टाँस गर्ने सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
04/25/2019 - 14:56 PDF icon सूचना टाँस.pdf
कर तिर्न, व्यवसाय दर्ता/नविकरण र घर अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धमा ।
04/22/2019 - 12:41 PDF icon IMG_20190422_0001.pdf
परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।
04/22/2019 - 11:46 PDF icon IMG_20190412_0003.pdf
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।
04/21/2019 - 10:54 PDF icon सूचना.pdf
सामाजिक सूरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना ।
04/17/2019 - 11:33 PDF icon सा.सु. भत्ता वितरण सूचना.pdf
निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्ने सार्वजनिक सूचना ।
04/12/2019 - 15:54 PDF icon IMG_20190412_0004.pdf
खाता नं परिवर्तन भएको सम्बन्धी जरुरी सूचना । सबै वडा कार्यालयहरु ।
03/28/2019 - 13:19 PDF icon खाता नं परिवर्तन सम्बन्धमा.pdf

Pages