FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
01/11/2022 - 15:32 PDF icon [Download] सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरुरी सूचना ।.pdf
आठौं नगरसभा सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
01/11/2022 - 13:22 PDF icon [Download] नगरसभा सूचना.pdf
कोभिड-१९ विरुद्धको (Pfizer) खोप लगाउने बारे सूचना ।
01/10/2022 - 13:42 PDF icon कोभिड-१९ विरुद्धको (Pfizer) खोप लगाउने बारे सूचना.pdf
डांडिखेल जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती र शेषनारायण बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको लागी बोलपत्र सूचना संसोधन सम्बन्धी सूचना ।
01/08/2022 - 15:16 PDF icon [Download] Bolpatra sansodhan 2078-09-24.pdf
डांडिखेल जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती र शेषनारायण बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको लागी प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
01/01/2022 - 12:05 PDF icon [Download Bolpatra Arthik Prastab 2078-09-17.pdf
दक्षिणकाली मन्दिर क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण र सेतिदेवि बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
12/30/2021 - 10:42 PDF icon [Download] Bolpatra Asaye 2078-09-15.pdf
कोसेली घर स्थापनाको लागी छलफल कार्यक्रमको सूचना ।
12/29/2021 - 12:11 PDF icon कोसेली घर स्थापनाको लागी छलफल कार्यक्रमको सूचना ।.pdf
"मध्यम प्रविधियुक्त बहुउद्धेश्यीय फलफूल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम" सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
12/22/2021 - 17:37 PDF icon मध्यम प्रविधियुक्त बहुउद्धेश्यीय फलफूल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धमा.pdf
मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धी सूचना ।
12/22/2021 - 17:25 PDF icon [Download] मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धमा.pdf
मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन भएको होर्डिङ बोर्ड हटाउने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु(१ देखि ९ सबै) ।
12/22/2021 - 15:29 PDF icon [Download] होर्डिङ बोर्ड हटाउने सम्बन्धमा.pdf

Pages