FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
छात्रवृत्तिको लागि छात्रा छनौट सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै ) ।
02/24/2021 - 16:19 PDF icon [Download] छात्रावृत्ति छात्रा छनौट सम्बन्धमा.pdf
कक्षा ८ को विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ) ।
02/24/2021 - 11:42 PDF icon [Download] विवरण कक्षा ८.pdf
विभिन्न सामग्री खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता तथा खोलिने मिति संसोधन सम्बन्धमा ।
02/20/2021 - 12:22 PDF icon [Download]सिलबन्दी दरभाउपत्र मिति संसोधन.pdf
सेवा प्रवाह बन्द सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
02/20/2021 - 11:55 PDF icon [Download] सेवा प्रवाह बन्द.pdf
खानेपानी मिटर तथा अन्य सामानहरु खरिदको लागि(Procurement of water meter and accessories) बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
02/19/2021 - 10:59 PDF icon [Download] Bolpatra (Water meter and Accessories) 2077-11-7.pdf
गार्मेन्ट सञ्चालनको लागी कपडा खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको १५ दिने सूचना ।
02/16/2021 - 13:33 PDF icon [Download] गार्मेन्ट सामग्री सिलबन्दी सूचना 2077-11-04.pdf
बेरोजगार दर्ता सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) ।
02/14/2021 - 11:45 PDF icon [Download] बेरोजगार दर्ता सम्बन्धमा.pdf
आधारभूत तह टिपिडी तालिममा शिक्षक छनोट गरी पठाइदिने सम्वन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु नगरपालिका भित्रका सबै ) ।
02/14/2021 - 11:33 PDF icon [Download] टिपिडी तालिम सम्बन्धमा.pdf
स्वास्थ्य तथा आयुर्वेदको लागि औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
02/06/2021 - 10:55 PDF icon [Download] औषधी-खरिद-शिलबन्दी.pdf
विभिन्न सामग्रीहरु(ईलेक्ट्रिक, फर्निचर र ईलेक्ट्रोनिक्स) खरिद गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र र शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
02/06/2021 - 10:55 PDF icon [Download] सामग्री खरिद शिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्र.pdf

Pages