FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनस्थापना (सि‍.बि.आर) कार्यक्रमको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
02/12/2020 - 10:53 PDF icon पुनस्थापना कार्यक्रम 2076-10-29.pdf
प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारको लागि अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
02/09/2020 - 12:59 PDF icon अन्तरवार्ता सूचना 2076-10-24.pdf
नायब प्राविधिक सहायक (कृषि), सहायकस्तर चौथो तह पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
02/07/2020 - 12:12 PDF icon कृषि नायव प्राविधिक सहायक नतिजा 2076-10-24.pdf
विभिन्न निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
02/07/2020 - 11:25 PDF icon Bolpatra 2076-10-24.pdf
कृषि सेवा तर्फ नायब प्राविधिक सहायक करार सेवाको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।
02/04/2020 - 15:48 PDF icon कृषि प्राविधिक संक्षिप्त सूची.pdf
प्राविधिक कर्मचारी (सव-ईन्जिनियर र अ.सव-ईन्जिनियर) सेवा करारको अन्तरवार्ताको लागि संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सूचना ।
01/29/2020 - 16:55 PDF icon संक्षिप्त सूची प्राविधिक 2076-10-15.pdf
कम्प्युटर अपरेटर करार सेवामा लिने बारे सार्वजनिक सूचना ।
01/21/2020 - 16:17 PDF icon कम्प्युटर अपरेटर करार सेवा 2076-10-7.pdf
विभिन्न संख्यामा प्राविधिक कर्मचारी (सव-ईन्जिनियर र अ.सव-ईन्जिनियर) सेवा करारमा लिने सम्बन्धि संसोधित सूचना ।
01/21/2020 - 14:04 PDF icon प्राविधिक सेवा करार संसोधित सूचना 2076-10-7.pdf
कृषि सेवा तर्फ नायब प्राविधिक सहायक करार सेवामा लिने सम्बन्धि सूचना ।
01/08/2020 - 15:37 PDF icon नायब प्राविधिक सहायक 2076-9-23.pdf, PDF icon करार कर्मचारी दरखास्त फारम_0.pdf
सामुदायिक वन समितिहरुको वार्षिक कार्ययोजना सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) । सूचना टाँस गर्नु हुन ।
01/02/2020 - 13:23 PDF icon सामुदायिक वन 2076-09-17.pdf

Pages