FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धि सूचना
02/25/2020 - 16:01 PDF icon प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धि सूचना.pdf
अत्यावश्यक औषधी खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
02/25/2020 - 14:38 PDF icon औषधी खरिद सिलबन्दी सूचना 2076-11-13.pdf
प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
02/19/2020 - 10:52 PDF icon प्राविधिक अन्तिम नतिजा.pdf
विभिन्न सडक निर्माण (फुटवेयर जोन पहुँच) सम्बन्धी कार्यको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
02/19/2020 - 10:28 PDF icon Bolpatra 2076-11-07.pdf
साक्षर नगरपालिका घोषणा कार्यक्रम सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
02/16/2020 - 16:37 PDF icon साक्षरता घोषणा कार्यक्रम 2076-11-04.pdf
स्थानिय बिदा सम्बन्धी सूचना ।
02/13/2020 - 15:08 PDF icon स्थानिय बिदा सूचना 2076-11-1.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनस्थापना (सि‍.बि.आर) कार्यक्रमको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
02/12/2020 - 10:53 PDF icon पुनस्थापना कार्यक्रम 2076-10-29.pdf
प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारको लागि अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
02/09/2020 - 12:59 PDF icon अन्तरवार्ता सूचना 2076-10-24.pdf
नायब प्राविधिक सहायक (कृषि), सहायकस्तर चौथो तह पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
02/07/2020 - 12:12 PDF icon कृषि नायव प्राविधिक सहायक नतिजा 2076-10-24.pdf
विभिन्न निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
02/07/2020 - 11:25 PDF icon Bolpatra 2076-10-24.pdf

Pages