FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
गैर सरकारी संस्थाहरुको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) । सूचना टाँस गर्नु हुन ।
11/13/2019 - 16:06 PDF icon गैर सरकारी संस्था विवरण 2076-7-27.pdf
साक्षरता घोषणाको लागि आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) । सूचना टाँस गर्नु हुन ।
11/10/2019 - 16:06 PDF icon साक्षर घोषणा सम्बन्धमा 2076-07-24.pdf
हरिबोधनी एकादशी व्रतको उपलक्ष्यमा स्थानीय बिदा सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
11/07/2019 - 13:45 PDF icon हरिबोधनी एकादशी बिदा 2076-7-21.pdf
मेलमिलापकर्ता सुचिकृत हुने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) । सूचना टाँस गर्नु हुन ।
11/07/2019 - 11:27 PDF icon मेलमिलापकर्ता सुचिकृत हुने सम्बन्धमा 2076-07-21.pdf
बेरोजगारको सूचीमा सुचिकृत व्यक्तिहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
11/01/2019 - 11:20 PDF icon बेरोजगार व्यक्ति 2076-07-14.pdf
विवरण तथा कागजातहरु उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
10/23/2019 - 16:11 PDF icon विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 2076-07-05.pdf
नगर प्रहरी सम्बन्धि जरुरी सूचना ।
10/23/2019 - 13:22 PDF icon नगर प्रहरी सूचना 2076-7-6.pdf
नगर प्रहरीको करारको आवेदनको लागि म्याद थप गरिएको बारे जरुरी संशोधित ७ दिने सूचना ।
10/16/2019 - 17:08 PDF icon नगर प्रहरी म्याद थप सूचना.pdf
राष्ट्रिय भिटामिन 'ए' कार्यक्रम मनाउने सम्बन्धि सूचना ।
10/16/2019 - 15:23 PDF icon राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम.pdf
नगरपालिकाको विभिन्न खाता सञ्चालन सम्बन्धमा । ( श्री वडा कार्यालयहरु -१ देखि ९ सबै, श्री विषयगत शाखाहरु सबै) ।
10/16/2019 - 10:34 PDF icon खाता सम्बन्धी जानकारी.pdf

Pages