FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
मेडिकल अधिकृत सेवा करारमा पदपूर्तीको लागि सूचिकरण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
08/04/2022 - 17:01 PDF icon [Download] मेडिकल अधिकृत पदको सुचिकरण तथा अन्तर्वाता सूचना ।-1.pdf
विवरण पेश तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
08/04/2022 - 15:48 PDF icon [Download] विवरण पेश तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf
रासायनिक मल बिक्रेता नियुक्ती सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।
08/04/2022 - 12:59 PDF icon [Download] रासायनिक मल बिक्रेता नियुक्ती सम्बन्धी दोस्रो पटक सूचना.pdf
दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति दक्षिणकालीको लागी दुईपाङग्रे सवारी साधन शुल्क र पिकनिक सेडको शुल्क उठाउने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
08/04/2022 - 11:34 PDF icon [Download] पिकनिक सेड र दुईपाङ्ग्रे आशयको सूचना.pdf
घर नक्सा पास सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
07/29/2022 - 13:27 PDF icon [Download]घरनक्सा पास सम्बन्धी सूचना.pdf
सम्पत्ति भाडा सम्झौता सम्बन्धी सूचना । श्री वडा कार्यालयहरु(१ देखि ९ सबै) ।
07/29/2022 - 11:28 PDF icon [Download]भाडा सम्झौता सम्बन्धी सूचना.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्र भित्र सहकारी संस्थाहरुको लागी COPOMIS सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
07/29/2022 - 10:59 PDF icon [Download] सहकारी सूचना COPOMIS.pdf
स्थानीय संघसंस्थाहरु (समुह, क्लब, संस्था) नविकरण सम्बन्धी सूचना ।
07/25/2022 - 16:29 PDF icon [Download] स्थानीय संघसंस्थाहरु नविकरण सम्बन्धी सूचना.pdf
सहकारी संस्थाहरुको करचुक्ता प्रमाणपत्र र कोपोमिस[COPOMIS] सिस्टम मा विवरण दाखिला सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
07/24/2022 - 16:35 PDF icon [Download]सहकारी संस्थाहरुको करचुक्ता प्रमाणपत्र र कोपोमिस सिस्टम मा विवरण दाखिला सम्बन्धमा.pdf
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।
07/19/2022 - 15:28 PDF icon [Download]कोभिड -१९ विरुद्धको खोप सम्बन्धमा.pdf

Pages