FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना ।
03/11/2020 - 17:09 PDF icon न्यूनतम रोजगारी निवेदन सूचना.pdf
सार्वजनिक सुनुवाईका कार्यक्रमहरु स्थगित भएको बारे जरुरी सूचना ।
03/08/2020 - 12:08 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाई स्थगित.pdf
वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम - २०७६ समय तालिका सम्बन्धी संसोधित जरुरी सूचना ।
03/05/2020 - 16:21 PDF icon परिक्षा कार्यक्रम संसोधित सूचना २०७६.pdf
वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम - २०७६ समय तालिका सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
03/03/2020 - 16:28 PDF icon परीक्षा कार्यक्रम २०७६.pdf
प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धि सूचना
02/25/2020 - 16:01 PDF icon प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धि सूचना.pdf
अत्यावश्यक औषधी खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
02/25/2020 - 14:38 PDF icon औषधी खरिद सिलबन्दी सूचना 2076-11-13.pdf
प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
02/19/2020 - 10:52 PDF icon प्राविधिक अन्तिम नतिजा.pdf
विभिन्न सडक निर्माण (फुटवेयर जोन पहुँच) सम्बन्धी कार्यको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
02/19/2020 - 10:28 PDF icon Bolpatra 2076-11-07.pdf
साक्षर नगरपालिका घोषणा कार्यक्रम सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
02/16/2020 - 16:37 PDF icon साक्षरता घोषणा कार्यक्रम 2076-11-04.pdf
स्थानिय बिदा सम्बन्धी सूचना ।
02/13/2020 - 15:08 PDF icon स्थानिय बिदा सूचना 2076-11-1.pdf

Pages