FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
डेंगी [Dengue] रोगबाट बच्ने उपाय सम्बन्धी सूचना ।
09/11/2022 - 15:26 PDF icon डेंगी [Dengue] रोगबाट बच्ने उपाय सम्बन्धी सूचना.pdf
डेंगी (Dengue) रोग सम्बन्धी सुरक्षा अपनाउने सम्बन्धमा । श्री विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
09/08/2022 - 15:50 PDF icon डेंगी (Dengue) रोग सम्बन्धी सुरक्षा अपनाउने सम्बन्धमा.pdf
डेंगी(Dengue) रोग सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धी सूचना ।
09/08/2022 - 15:31 PDF icon डेंगी(Dengue) रोग सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम.pdf
हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्बन्धमा । श्री विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
09/08/2022 - 13:20 PDF icon [Download] हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्बन्धमा.pdf
कोशेली घरमा सामान बिक्री गर्ने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु(१ देखि ९ सबै) ।
09/08/2022 - 12:50 PDF icon [Download]कोशेली घरमा सामान बिक्री गर्ने सम्बन्धमा.pdf
सामुदायिक/संस्थागत विद्यालयहरुको रजिष्टार लेखापरिक्षक /चार्टड एकाउन्टेन्टबाट लेखा परिक्षण गर्नको लागि १५ दिने आशय माग गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
09/08/2022 - 10:41 PDF icon [Download] लेखा परिक्षण आशय माग 2079-05-23.pdf
जग्गा रोक्का र फुक्काको जानकारी सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
09/06/2022 - 15:58 PDF icon [Download] जग्गा रोक्का र फुक्काको जानकारी सम्बन्धमा ।.pdf
५६ औं अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना ।
09/06/2022 - 15:05 PDF icon [Download] ५६ औं अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस सम्बन्धमा ।.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन अनिवार्य पेश गर्ने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु(१ देखि ९ सबै) ।
09/06/2022 - 15:00 PDF icon [Download]व्यवसाय कर सम्बन्धी मासिक विवरण सम्बन्धमा.pdf, PDF icon [Download] व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
सहकारी विभागद्वारा जारी साधारण सभा सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
09/05/2022 - 15:43 PDF icon [Download] साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धी मागर्दशन सम्बन्धमा.pdf

Pages