FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
[COVID-19] मिति २०७८/०१/२८ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
05/11/2021 - 16:48 PDF icon [Download] 2078-01-28 COVID update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०१/२७ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
05/10/2021 - 16:25 PDF icon [Download] 2078-01-27 COVID update.pdf
[COVID-19] हार्दिक अपिल ।
05/10/2021 - 14:54 PDF icon [Download] हार्दिक अपिल 2078-01-27.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०१/२६ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
05/09/2021 - 16:37 PDF icon [Download] 2078-01-26 COVID update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०१/२५ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
05/08/2021 - 16:52 PDF icon [Download] 2078-01-25 COVID update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०१/२४ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
05/07/2021 - 16:04 PDF icon [Download] 2078-01-24 COVID update.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०१/२३ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
05/06/2021 - 17:44 PDF icon [Download] 2078-01-23 COVID update.pdf
[COVID-19] दक्षिणकाली नगरपालिकाको प्रेस विज्ञप्ति ।
05/06/2021 - 13:41 PDF icon [Download] कोभिड - १९ प्रेस विज्ञप्ति.pdf
[COVID-19] मिति २०७८/०१/२१ र मिति २०७८/१/२२ गते सम्म द.न.पा भित्र कोभिड-१९ संक्रमित विवरण ।
05/05/2021 - 16:22 PDF icon [Download] 2078-01-21 COVID update.pdf, PDF icon [Download] 2078-01-22 COVID update.pdf
[COVID-19] न्यायिक समितिको सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
05/03/2021 - 14:44 PDF icon [Download] न्यायिक समिति सेवा प्रवाह सम्बन्धि जरुरी सूचना.pdf

Pages