FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
खेलकुदका संस्थाहरुलाई दर्ता/आबद्धता सम्बन्धी १५ दिने जरुरी सूचना ।
08/16/2022 - 15:13 PDF icon [Download] खेलकुदका संस्थाहरुलाई दर्ता-आबद्धता सम्बन्धी सूचना.pdf
दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति दक्षिणकालीको लागी चारपाङग्रे सवारी साधन शुल्क र दोपाया चौपाया खुइल्याई सफा गर्ने शुल्क सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
08/15/2022 - 16:24 PDF icon [Download] बोलपत्र आशयको सूचना.pdf
न्यायिक समिति सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।
08/15/2022 - 10:59 PDF icon [Download] न्यायिक समिति सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।.pdf
मेलमिलापकर्ता सुचिकृत हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
08/15/2022 - 10:53 PDF icon [Download]मेलमिलापकर्ता सुचिकृत हुने सम्बन्धमा.pdf
अतिक्रमित जग्गा, घर तथा टहरा हटाउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।
08/14/2022 - 13:03 PDF icon [Download] अतिक्रमित जग्गा, घर टहरा हटाउने.pdf
लैंगिक समानता तथा समाज समावेशिकरण नीति (GESI) २०७९
08/10/2022 - 16:23 PDF icon [Download] लैंगिक समानता तथा समाज समावेशिकरण नीति(GESI) २०७९.pdf
पोसाक खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
08/10/2022 - 15:43 PDF icon [Download] पोसाक खरिद सिलबन्दी 2079-04-25.pdf
मेडिकल अधिकृत सेवा करारमा पदपूर्तीको लागि नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
08/08/2022 - 15:47 PDF icon [Download]मेडिकल अधिकृत नतिजा प्रकाशन.pdf
रोजगार सेवा केन्द्रको लागी रोजगार सहायक करारमा पदपूर्तीको लागि प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूचि सम्बन्धी सूचना ।
08/07/2022 - 17:10 PDF icon [Download] रोजगार सहायक पदपुर्तिका लागी प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूचि.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७९-८० को लागी ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको रोयल्टी, बिक्री /संकलन शुल्क/ दस्तुर उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
08/05/2022 - 10:35 PDF icon [Download] ढुंगा गिट्टी बालुवा आशयको सूचना 2079-04-20.pdf

Pages