FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना ।
07/20/2020 - 15:55 PDF icon रोजगारी निवेदन सूचना.pdf
आ.व. २०७७/७८ को लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुले नाम नविकरण गराउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।
07/09/2020 - 13:26 PDF icon नाम नविकरण सूचना.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७७/७८ को लागि प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री / संकलन कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।
06/30/2020 - 15:15 PDF icon Bolpatra 2077-03-16.pdf
गैर सरकारी संस्थालाई कार्यक्रम संचालनका लागि प्रदान गरिने प्रारम्भिक स्वीकृति पत्रको ढाँचा ।
06/26/2020 - 13:17 PDF icon Pre-consensus-Nepali-NGO.pdf
कार्यालयको कामकाज बन्द हुने सम्बन्धी सूचना ।
06/22/2020 - 16:49 PDF icon कार्यालय कामकाज बन्द हुने सम्बन्धमा.pdf
आ.व. २०७७/०७८ को लागि प्रदेश सरकार बाट हस्तान्तरण भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण । (सशर्त तथा समपुरक अनुदान)
06/19/2020 - 11:50 PDF icon प्रदेश सशर्त तथा समपुरक योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७७-७८.pdf
स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
06/18/2020 - 12:54 PDF icon Silbandhi 2077-03-04.pdf
आ.व. २०७७/०७८ को लागि संघीय सरकार बाट हस्तान्तरण भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण । (शसर्त अनुदान)
06/16/2020 - 15:19 PDF icon संघीय सशर्त कार्यक्रम आ.व. २०७७-७८.pdf
विभिन्न सडकहरु : बलामी गाँउ जाने सडक र फुल्चोक जाने सडकको कालोपत्रे गर्नको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना ।
06/16/2020 - 11:21 PDF icon Bolpatra Aasaye 2077-03-02.pdf
MSS कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक मेडिकल उपकरण खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
06/09/2020 - 16:16 PDF icon Silbandi Health 2077-02-27.pdf

Pages