FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
06/18/2020 - 12:54 PDF icon Silbandhi 2077-03-04.pdf
आ.व. २०७७/०७८ को लागि संघीय सरकार बाट हस्तान्तरण भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण । (शसर्त अनुदान)
06/16/2020 - 15:19 PDF icon संघीय सशर्त कार्यक्रम आ.व. २०७७-७८.pdf
विभिन्न सडकहरु : बलामी गाँउ जाने सडक र फुल्चोक जाने सडकको कालोपत्रे गर्नको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना ।
06/16/2020 - 11:21 PDF icon Bolpatra Aasaye 2077-03-02.pdf
MSS कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक मेडिकल उपकरण खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
06/09/2020 - 16:16 PDF icon Silbandi Health 2077-02-27.pdf
HDPE पाईप र Submersible Pump Set खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
06/09/2020 - 11:52 PDF icon Silbandi 2077-02-27.pdf
[COVID-19] कोरोना भाइरस प्रयोगशाला परिक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
05/25/2020 - 11:17 PDF icon कोरोना परिक्षण 2077-02-12.pdf
विभिन्न सडकहरु : बलामी गाँउ जाने सडक र फुल्चोक जाने सडकको कालोपत्रे गर्नको लागि पुनः बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
05/24/2020 - 09:01 PDF icon Bolpatra 2077-02-11.pdf
विभिन्न सडक निर्माण (फुटवेयर जोन पहुँच) सम्बन्धी निर्माण कार्यको लागि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
05/24/2020 - 08:58 PDF icon Bolpatra Aasaye 2077-02-10.pdf
नगरबासीमा पर्न गएको असुविधा प्रति यस नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
05/22/2020 - 17:13 PDF icon letter 2077-2-9.pdf
[COVID-19] निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) ।
05/21/2020 - 14:55 PDF icon निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा 2077-2-8.pdf

Pages