FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति दक्षिणकालीको लागी चारपाङग्रे सवारी साधन शुल्क र दोपाया चौपाया खुइल्याई सफा गर्ने शुल्क सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

पोसाक खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७९-८० को लागी ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको रोयल्टी, बिक्री /संकलन शुल्क/ दस्तुर उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति दक्षिणकालीको लागी दुईपाङग्रे सवारी साधन शुल्क र पिकनिक सेडको शुल्क उठाउने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७९-८० को लागी ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको रोयल्टी, बिक्री /संकलन शुल्क/ दस्तुर उठाउने सम्बन्धी पुन: बोलपत्र आह्वानको सूचना ।