FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

डांडिखेल मोटरबाटो स्तरोन्नतीको लागि विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

क्याटलग सपिङ विधिबाट चार पाङ्ग्रे शव वाहन जिप खरिद गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

सेतिदेवी बृहत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्माणको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

विभिन्न निर्माण कार्यको बोलपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना[CBR] कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।