FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

Invitation for Electronic Bids of Construction of Health Post Building-4 and Samudaye ko Lagi Dollu Khanepani Aayojana

दक्षिणकाली नगर अस्पतालमा प्रयोगशाला परिक्षण सेवा विस्तार गर्नको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

स्वास्थ्य बीमा तथा आधारभुत (नि:शुल्क) सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

विभिन्न मालसामान(फर्निचर, ईलेक्ट्रोनिक्स, स्टेशनरी सामग्री) खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्रको आशयको सूचना ।

स्वास्थ्य बीमा तथा आधारभुत (नि:शुल्क) सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आह्वानको जरुरी सूचना ।