FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

निर्माण कार्यको बोलपत्रको सूचनामा भुलसुधार गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

विभिन्न निर्माण कार्य र औषधी तथा सर्जिकल उपकरणको विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

ढेवि भाजंगल कृष्ण मन्दिर हुदैं बलामी गाउँ जाने सडक स्तरोन्नती आयोजनाको विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

दक्षिणकाली नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यको विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

शहरी विकास मन्त्रालयको च.नं. ५०१ मिति २०७९/०६/११ को पत्रानुसार सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको कार्यक्रम आयोजना सोही मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट कार्यान्वयन हुने भन्ने पत्र प्राप्त भएको हुँदा उक्त निर्माण कार्यको विद्युतीय बोलपत्र रद्ध गरिएको बारे सूचना