FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

प्राङ्गारिक मल खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको पुन: प्रकाशित सूचना ।

दक्षिणकाली - ईन्द्रसरोवर मैत्री गेट निर्माणको विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र संसोधन सम्बन्धी सूचना ।

सौर्य बत्ती तथा उर्जा जडान सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको पुन: प्रकाशित सूचना ।

दक्षिणकाली - ईन्द्रसरोवर मैत्री गेट निर्माणको विद्युतीय दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संचालन गर्नको लागी आवश्यक औषधि तथा उपकरण र केमिकल खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्ध गरिएको बारे सूचना ।