FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

मध्यम प्रविधियुक्त बहुउद्देश्यीय फलफूल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

बाख्रा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

आ.व २०७८/०७९ को लागि सातौं नगर सभाबाट पारित वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु ।

स्थानिय सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना ।