FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

युवा स्वरोजगार तालिमको निवेदन संकलन सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय सार्वजनिक पर्व बिदा सम्बन्धी सूचना ।

निर्माण कार्यको बोलपत्रको सूचनामा भुलसुधार गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

विभिन्न पदको लागि करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

विभिन्न निर्माण कार्य र औषधी तथा सर्जिकल उपकरणको विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।