FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

भवन निर्माण कार्यविधि लागु गर्ने सम्बन्धमा भवन डिजाईन, नक्सा पास तथा निर्माण कार्यको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

बल्खु-दक्षिणकाली सडक अन्तर्गत यस नगरपालिका क्षेत्रको सडक कालोपत्रे गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

तहवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

यस नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दक्षिणकाली धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र विकास समितिको जग्गा नाप नक्सा गरी सिमाङ्कन गर्ने कार्य सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक सूचना ।