FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना

सूचना प्रकाशनको लागि राष्ट्रिय स्तरमा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्राधिकार भित्र कवाडी कर संकलन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभागपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना ।

गाई, भैंसी तथा बाख्रापालन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको आवेदक छनौट सम्बन्धी सूचना ।