FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
09/27/2023 - 15:55 PDF icon [Download] ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा 2080-06-10.pdf
सहकारी संस्थाको लेखा परिक्षक नियुक्तीको जानकारी दिने सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
09/27/2023 - 15:00 PDF icon [Download] सहकारी संस्था लेखा परिक्षक नियुक्ति जानकारी 2080-06-10.pdf
स्वास्थ्य बीमा तथा आधारभुत (नि:शुल्क) औषधी र सर्जिकल सामग्री खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र र बोलपत्र आह्वानको जरुरी सूचना ।
09/27/2023 - 10:39 PDF icon [Download] विद्युतीय दरभाउपत्र र बोलपत्र आह्वानको सूचना 2080-06-10.pdf
हार्दिक समवेदना ।
09/26/2023 - 12:58 PDF icon हार्दिक समवेदना.pdf
जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको लागि पोशाक खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
09/26/2023 - 11:08 PDF icon [Download] सिलबन्दी दरभाउपत्र आशय सूचना 2080-06-09.pdf
संविधान दिवस, २०८० को शुभकामना ।
09/20/2023 - 05:56 PDF icon [Download] संविधान दिवस २०८० शुभकामना.pdf
भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा उपलब्धी सम्बन्धी ३५ दिने सूचना । श्री वडा कार्यालयहरु(१ देखि ९ सबै) । - सूचना प्रचारप्रसार गरिदिनु हुन ।
09/18/2023 - 15:04 PDF icon [Download] जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना 2080-05-31.pdf
संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा । श्री विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु (द.न.पा. भित्रका सबै)
09/18/2023 - 12:20 PDF icon [Download]संविधान दिवस २०८०.PDF
संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु(१ देखि ९ सबै) ।
09/18/2023 - 12:18 PDF icon [Download] संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा 2080-06-01.pdf
विभिन्न निर्माण कार्यको विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
09/17/2023 - 10:31 PDF icon [Download] विद्युतीय बोलपत्र आशय सूचना 2080-05-30.pdf

Pages