FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
जेष्ठ नागरिकहरुलाई न्यानो कपडा वितरण गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
10/06/2021 - 17:23 PDF icon [Download] न्यानो कपडा वितरण दक्षिणकाली नगरपालिका.pdf
स्थानिय सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
09/30/2021 - 15:43 PDF icon [Download] स्थानिय सार्वजनिक विदा सूचना.pdf
सामुदायिक/संस्थागत/धार्मिक/विद्यालयहरु तथा सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुको लेखा परिक्षण गर्नको लागि १५ दिने आशय माग गरिएको बारे सूचना ।
09/28/2021 - 15:28 PDF icon [Download] विद्यालय लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धी आशय माग सूचना.pdf
आ.व. २०७८/७९ को लागी जेष्ठ नागरिकहरुलाई पोषाक वितरण गर्नको लागि कपडा खरिद गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
09/28/2021 - 11:09 PDF icon [Download] Silbandi Approval 2078-06-12.pdf
कोभिड -१९ विरुद्धको भेरोसेल खोप कार्यक्रम बारेको जरुरी सूचना ।
09/20/2021 - 13:03 PDF icon [Download] कोभिड -१९ विरुद्ध भेरोसेल खोप कार्यक्रम.pdf
Electronic Fund Transfer (EFT) को माध्यमबाट खाता सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
09/10/2021 - 11:46 PDF icon [Download] Electronic Fun Transfer सम्बन्धी पत्र.pdf
हरितालिका तिज - २०७८ शुभकामना सन्देश ।
09/08/2021 - 13:51 PDF icon [Download] हरितालिका तिज शुभकामना सन्देश.pdf
कोभिड -१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम बारेको जरुरी सूचना ।
09/07/2021 - 16:10 PDF icon [Download] कोभिड -१९ विरुद्ध खोप कार्यक्रम.pdf
आ.व. २०७८/७९ को लागी जेष्ठ नागरिकहरुलाई पोषाक वितरण गर्नको लागि कपडा खरिद गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्रको १५ दिने जरुरी सूचना ।
09/07/2021 - 11:29 PDF icon [Download] Silbandhi कपडा 2078-05-22.pdf
बांसबारी पार्क निर्माण द.न.पा. ४ को लागी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
09/04/2021 - 10:00 PDF icon [Download] Bolpatra Approval notice 2078-5-19.pdf

Pages