FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना । श्री विद्यालयहरु ( नगर भित्रका सबै) ।
12/22/2021 - 12:15 PDF icon [Download] विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा.pdf
फुटवेयर जोन पहुँच सडक निर्माण कार्यको लागि विद्युतीय बोलपत्र [E-Bid] आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
12/22/2021 - 10:55 PDF icon Bolpatra 2078-09-07.pdf
सामुदायिक (छाडा) कुकुरहरुको व्यवस्थापनको लागी रेबिज रोग नियन्त्रण तथा बन्ध्याकरण शिविर कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
12/21/2021 - 13:54 PDF icon सामुदायिक (छाडा) कुकुर व्यवस्थापन सम्बन्धमा.pdf
मतदाता नामावली संकलन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
12/17/2021 - 14:47 PDF icon [Download] मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धमा 2078-09-02.pdf
कोभिड-१९ विरुद्ध फाईजर खोप लगाउने कार्यको लागी गुम्बाहरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु(१ देखि ९ सबै) । आवश्यक सहजिकरण गरिदिनु हुन ।
12/17/2021 - 13:57 PDF icon [Download[ गुम्बा विवरण सम्बन्धमा दक्षिणकाली नगरपालिका 2078-09-02.pdf
स्थानीय सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
12/17/2021 - 11:55 PDF icon [Download] स्थानिय बिदा 2078-09-02.pdf
विद्यार्थीहरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । श्री विद्यालयहरु ( नगर भित्रका सबै) ।
12/16/2021 - 15:58 PDF icon विद्यार्थिको विवरण पठाउने बारे.pdf
शैक्षिक सत्र २०७९ सालमा नयाँ विद्यालय सञ्चालन अनुमती/तह थप गर्ने / कक्षा अपग्रेड गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
12/15/2021 - 15:58 PDF icon [Download] कक्षा अपग्रेड सम्बन्धमा 2078-08-29.pdf
दक्षिणकाली मन्दिर परिसर मर्मत तथा निर्माण को सिलबन्दी दरभाउपत्र, समुदायको लागी खानेपानी आयोजना र चाल्नाखेल-ग्वालदह-पाखाचोक-दक्षिणकाली सडकको विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको जरुरी सूचना ।
12/09/2021 - 14:41 PDF icon [Download]Bolpatra and Darbhaupatra 2078-08-23.pdf
फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन कार्यतालिका सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
12/02/2021 - 14:41 PDF icon [Download] फोटोसहित मतदाता नामावली संकलन.pdf

Pages