FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
गुम्बाहरुका आधिकारिक प्रतिनिधिहरुलाई पत्राचार गर्ने सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।
08/20/2017 - 17:41 PDF icon पत्राचार.pdf
गैर-नाफामूलक संघ-संस्थाहरुलाई पत्राचार गर्ने सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।
08/20/2017 - 17:37 PDF icon स‌ंघ संस्था.pdf
स्थलगत अनुगमन समिति १, ५ र ६ वडा कार्यालय ।
08/20/2017 - 13:20 PDF icon अनुगमन समिति.pdf, PDF icon अनुगमन समिति पदाधिकारी.pdf
सरसफाई गर्ने व्यक्तिको ब्यबस्था गर्ने सम्बन्धमा १ नं. वडा कार्यालय ।
08/20/2017 - 13:14 PDF icon सरसफाई गर्ने कर्मचारी.pdf
विपन्न परिवार यकिन गरि संख्या पठाउने सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।
08/20/2017 - 13:10 PDF icon विपन्न परिवार.pdf
स्थलगत अनुगमन सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।
08/18/2017 - 20:41 PDF icon स्थलगत अनुगमन सम्बन्धमा ।.pdf
नगरपालिकामा सूचिकृत हुने सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।
08/18/2017 - 20:38 PDF icon नगरपालिकामा सूचिकृत हुने सम्बन्धमा ।.pdf
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको हातेपुस्तिका पठाईएको सबै वडा कार्यालयहरु ।
08/17/2017 - 20:11 PDF icon श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ब्रोसर.pdf
विषयगत समितिहरु सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालयहरुलाई जानकारीको लागि
08/17/2017 - 20:07 PDF icon विषयगत समितिहरु.pdf
फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलनको म्याद तीन दिन थप गरिएको सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।
08/16/2017 - 20:27 PDF icon मतदाता नामावली दर्ता संकलन कार्यक्रम तीन दिन थप संचालन गर्ने सम्बन्धमा ।.pdf

Pages