FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
भूकम्प पीडित लाभग्राहीहरुको अनुदान वितरण प्रगति मिति २०७३ माघ २३ सम्म
02/05/2017 - 11:26 PDF icon ktm data record.pdf
भूकम्प पीडितको लागि अनुदान रकम वितरण
01/18/2017 - 16:08 PDF icon bhukampa suchana.PDF
आ.व २०७४/०७५ को ईलाका स्तरीय गोष्ठी सम्बन्धी
01/16/2017 - 11:11 PDF icon IMG_20170115_0002.pdf, PDF icon gosthi-list-2074-075-final.pdf
नगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण
01/05/2017 - 16:07 PDF icon स्थानीय निकाय कर्मचारी विवरण .pdf
तेश्रो नगर परिषद् सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना
01/05/2017 - 15:51 PDF icon suchana.pdf
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (VERSS-MIS) Manual
10/15/2016 - 21:15 PDF icon MIS-USER_MANUAL Prepared by M and R.pdf
व्यवसाय दर्ता प्रमाण-पत्र
10/15/2016 - 20:59
सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम बृद्धि गरिएको सम्बन्धमा
10/15/2016 - 18:02 PDF icon थप निर्बेशन ३६५०१५३ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रद_170.pdf
कार्यक्रम अधिकृत र इन्जिनियर पदको करार सेवामा माग सम्बन्धि
03/01/2016 - 11:24 PDF icon samajik_bikas_adhikrit.pdf, PDF icon दरखास्त_फारम.pdf, PDF icon कार्यविधि.pdf
योजना/आयोजना सम्झौता फारम
01/26/2016 - 10:50 PDF icon samjauta patra नगरपालिकाको.pdf

Pages