FAQs Complain Problems

"स्वच्छ, सुन्दर, फोहोर रहित, हराभरा हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिका अभियान" अनुसार दनपा - ९ हुमाने डाँडा देखि विष्णु खोलासम्म सञ्चालित चौथो साप्ताहिक सरसफाई अभियान । मिति : २०७६-०२-१७