FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
नगरपालिकामा सूचिकृत हुने सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।
08/18/2017 - 20:38 PDF icon नगरपालिकामा सूचिकृत हुने सम्बन्धमा ।.pdf
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको हातेपुस्तिका पठाईएको सबै वडा कार्यालयहरु ।
08/17/2017 - 20:11 PDF icon श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ब्रोसर.pdf
विषयगत समितिहरु सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालयहरुलाई जानकारीको लागि
08/17/2017 - 20:07 PDF icon विषयगत समितिहरु.pdf
फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलनको म्याद तीन दिन थप गरिएको सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।
08/16/2017 - 20:27 PDF icon मतदाता नामावली दर्ता संकलन कार्यक्रम तीन दिन थप संचालन गर्ने सम्बन्धमा ।.pdf
नगर कार्यपालिकाको आठौं बैठक सम्बन्धमा नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।
08/13/2017 - 17:32 PDF icon नगर कार्यपालिकाको आठौं बैठक सम्बन्धमा ।.pdf
राजश्व रकम बैंक दाखिला गर्ने सम्‍बन्धमा वडा कार्यालय सबै ।
08/13/2017 - 17:28 PDF icon राजश्व रकम बैंक दाखिला.pdf
सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा १ र ५ वडा कार्यालय ।
08/13/2017 - 17:09 PDF icon सार्वजनिक शैचालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा । वडा १ र ५.pdf
आ.व. २०७४/०७५ को कार्यक्रम सम्झौता सम्बन्धमा वडा कार्यालय सबै ।
08/13/2017 - 17:05 PDF icon कार्यक्रम सम्झौता.pdf
खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न भएका प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्‍धमा वडा कार्यालय सबै ।
08/13/2017 - 17:02 PDF icon प्रगति विवरण.pdf
वेवसाईट हेरि परिपत्र तथा सूचनाहरु डाउनलोड गर्ने सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।
08/13/2017 - 14:01 PDF icon वेवसाईट मार्फत सूचना परिपत्र हेर्ने.pdf

Pages