FAQs Complain Problems

समाचार

हालसालै विदेशबाट आउनु भएका व्यक्तिहरुको विवरण यथासिघ्र उपलब्ध गराउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) । विवरण तुरुन्त तयार गर्नुहुन ।