FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत बाली विज्ञान कार्यक्रमको लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना |
10/12/2019 - 18:27 PDF icon Prabidhik sikchya notice.pdf
शिक्षा क्षेत्रमा नगरपालिका स्तरीय विज्ञ सूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
09/02/2019 - 14:52 PDF icon roaster 2076-05-16.pdf
लेखापरीक्षणको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना ।
08/26/2019 - 15:53 PDF icon विद्यालय लेखा परिक्षण 2076-05-08.pdf
सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ।
07/02/2019 - 15:27 PDF icon सरसफाई कार्यक्रम सहभागी 2076-03-17.pdf
प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । श्री सामुदायिक विद्यालयहरु । (नगरपालिका भित्रका सबै)
05/13/2019 - 18:17 PDF icon सामुदायिक विद्यालय प्रस्तावना सूचना.pdf
विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा । श्री सम्पूर्ण विद्यालयहरु । (नगरपालिका भित्रको)
05/08/2019 - 13:53 PDF icon भर्ना सम्बन्धमा.pdf
अनुदान कार्यक्रमको लागि विद्यालयले कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम भरी पठाउने बारे सूचना । विद्यालयहरु सबै ।
04/09/2019 - 13:40 PDF icon कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम सूचना.pdf
आधारभुत शिक्षा उत्तीर्ण परिक्षा - २०७५ को परीक्षा तालिका (कक्षा ८ को) सम्बन्धी सूचना ।
03/07/2019 - 12:55 PDF icon कक्षा ८ को परीक्षा तालिका.pdf
लेखा परिक्षक नियुक्ति पत्र बुझिलिने सम्बन्धी सूचना ।
02/12/2019 - 11:49 PDF icon लेखा परिक्षक नियुक्ति पत्र.pdf
विवरण बुझाउने सम्बन्धमा । सबै सामुदायिक विद्यालयहरु ।
01/25/2019 - 13:45 PDF icon विवरण माग.pdf

Pages