FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
कक्षा ८ को विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ) ।
02/24/2021 - 11:42 PDF icon [Download] विवरण कक्षा ८.pdf
आधारभूत तह टिपिडी तालिममा शिक्षक छनोट गरी पठाइदिने सम्वन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु नगरपालिका भित्रका सबै ) ।
02/14/2021 - 11:33 PDF icon [Download] टिपिडी तालिम सम्बन्धमा.pdf
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
01/25/2021 - 12:28 PDF icon [Download] राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रस्तावना सम्बन्धमा.pdf
शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ) ।
01/03/2021 - 12:22 PDF icon [Download] विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 2077-09-17.pdf
शैक्षिक सत्र २०७८ सालमा नयाँ विद्यालय संञ्चालन अनुमती / तह अपग्रेड / कक्षा थप गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
12/28/2020 - 11:00 PDF icon नयाँ विद्यालय संचालन सूचना.pdf
सामुदायिक/संस्थागत विद्यालयहरुको लेखा परिक्षण गर्नको लागि १५ दिने आशय माग गरिएको सूचना ।
12/04/2020 - 10:57 PDF icon [Download] विद्यालय लेखा परिक्षण.pdf
प्रगती विवरण सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ।)
07/26/2020 - 10:58 PDF icon विवरण सम्बन्धमा.pdf
वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम - २०७६ समय तालिका सम्बन्धी संसोधित जरुरी सूचना ।
03/05/2020 - 16:21 PDF icon परिक्षा कार्यक्रम संसोधित सूचना २०७६.pdf
वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम - २०७६ समय तालिका सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
03/03/2020 - 16:28 PDF icon परीक्षा कार्यक्रम २०७६.pdf
साक्षर नगरपालिका घोषणा कार्यक्रम सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
02/16/2020 - 16:37 PDF icon साक्षरता घोषणा कार्यक्रम 2076-11-04.pdf

Pages