FAQs Complain Problems

समाचार

"एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम" अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं ३, द्वारा स्थानीय तहहरुको सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा नर्स सेवा (संख्या १) करार सेवामा लिने सम्बन्धि जरुरी सूचना ।