FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
स्थलगत अनुगमन गरि प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा २ नं वडा कार्यालय ।
09/11/2017 - 14:28 PDF icon scan new 1.pdf
जिम्मेवारी दिइएको वडा न‌ं २ को कार्यालय ।
09/11/2017 - 13:26 PDF icon scan new 3.pdf
बल्खु दक्षिणकाली सडक व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा । गौरी पार्वती निर्माण सेवा
09/09/2017 - 13:54 PDF icon गौरी (2).pdf, PDF icon निर्यण १.pdf, PDF icon निर्यण २.pdf
निशुल्क तालिम
09/09/2017 - 12:50 PDF icon निशुल्क तालिम.pdf
१० ‍औं नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्ने सम्बन्धमा । सबै नगर कार्यपालिका सदस्यहरु ।
09/08/2017 - 16:49 PDF icon कार्यपालिका बैठक.pdf
m-wash-cc को चौथो कार्यदलको बैठक सम्बन्धमा ।
09/08/2017 - 16:40 PDF icon M-wash-cc.pdf
आ.व. २०७३/०७४ को तेश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाई लगत कट्टा भएका व्यक्तिहरुको विवरण पठाई दिनुहुन सबै वडा कार्यालय ।
09/05/2017 - 11:08 PDF icon लगत कट्टा.pdf, PDF icon लगत कट्टा २.pdf
आ.व. २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिक किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने लाभग्राहीहरुको विवरण पठाई दिनुहुन सबै वडा कार्यालय ।
09/05/2017 - 10:56 PDF icon नयाँ थप.pdf
निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरुका लागि दीप श्री मिडियाबाट क्षमता विकास तालिम
09/05/2017 - 10:53 PDF icon क्षमता विकास तालिम.pdf
दोश्रो किस्ताको अनुदान रकम निकासा
09/01/2017 - 17:07 PDF icon दोश्रो किस्ता निकासा.pdf, PDF icon दोश्रो किस्ता निकासा 2.pdf

Pages