FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
अ.न.मी. सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी संशोधित सूचना ।
03/06/2018 - 10:24 PDF icon संशोधित सूचना अनमी.pdf
फागु पर्व महोत्सव २०७४ को हार्दिक निमन्त्रणा ।
02/27/2018 - 11:48 PDF icon हार्दिक निमन्त्रणा.pdf
कार्यक्रम सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
02/27/2018 - 11:41 PDF icon कार्यक्रम सम्बन्धमा.pdf
नगर कार्यपालिकाको २६ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।
02/25/2018 - 12:34 PDF icon २६ बोर्ड बैठक.pdf
जानकारी गराउने सम्बन्धमा | ६ न‌ं वडा कार्यालय
02/25/2018 - 12:31 PDF icon जानकारी गराउने.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय
02/22/2018 - 17:12 PDF icon सा.सु भत्ता सम्बन्धमा.pdf
लगतकट्टा गरी पठाईदिनु हुन । सबै वडा कार्यालय
02/22/2018 - 17:10 PDF icon लगतकट्टा गरी पठाईदिनु हुन.pdf, PDF icon लगतकट्टा विवरण.pdf
अपांगता परिचय पत्र सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
02/14/2018 - 16:27 PDF icon अपांगता परिचय पत्र सम्बन्धमा.pdf
सामाजिक परिचालक सम्बन्धमा
02/14/2018 - 16:17 PDF icon सामाजिक परिचालक सम्बन्धमा.pdf
अ.न.मी सेवा दरखास्त फारम
02/14/2018 - 16:11 PDF icon करार कर्मचारी दरखास्त फारम.pdf

Pages