FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
गैर सरकारी संस्थाहरुको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गराउने बारे जरुरी सूचना । श्री वडा कार्यालयहरु (सबै) पत्राचार तथा सूचना प्रकाशन गर्नुहुन ।
06/11/2019 - 17:28 PDF icon गैर सरकारी संस्था वार्षिक कार्यक्रम 2076-02-28.pdf
सामुदायिक वन समितिले वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गराउने बारे जरुरी सूचना । श्री वडा कार्यालयहरु(सबै) पत्राचार तथा सूचना प्रकाशन गर्नु हुन ।
06/03/2019 - 17:10 PDF icon सामुदायिक वन वार्षिक कार्यक्रम.pdf
रेडियोग्राफर पदमा छनौट सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
05/27/2019 - 10:53 PDF icon रेडियोग्राफर सिफारिस सूचना 2076-02-09.pdf
प्राङ्गगारिक मल वितरण कार्यक्रमको लागि कृषक छनौट सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (सबै) ।
05/17/2019 - 12:55 PDF icon कृषक छनौट सम्बन्धमा.pdf
बैठकमा उपस्थित भईदिने बारे सूचना । (पत्रमा उल्लेखित सबै ।)
05/15/2019 - 19:27 PDF icon उपस्थित भईदिनु हुन बुद्ध जयन्ती.pdf
प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । श्री सामुदायिक विद्यालयहरु । (नगरपालिका भित्रका सबै)
05/13/2019 - 18:17 PDF icon सामुदायिक विद्यालय प्रस्तावना सूचना.pdf
सरसफाई कार्यक्रम सम्बन्धमा । श्री सबै वडा कार्यालयहरु ।
05/12/2019 - 14:30 PDF icon सरसफाई सम्बन्धमा.pdf
योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी सम्बन्धमा । श्री सबै वडा कार्यालयहरु ।
05/12/2019 - 10:29 PDF icon भुक्तानी सम्बन्धमा.pdf
विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा । श्री सम्पूर्ण विद्यालयहरु । (नगरपालिका भित्रको)
05/08/2019 - 13:53 PDF icon भर्ना सम्बन्धमा.pdf
रेडियोग्राफर करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना ।
05/05/2019 - 16:59 PDF icon रेडियोग्राफर करार.pdf

Pages