जेष्ठ नागरिकहरुको लागि स्वास्थ्य शिविर संचालन सम्बन्धमा ।